Senfins i Voltejadors

Aixetes i vasos d’enginyeria de Plàstics

Produïm Senfins i Voltejadors per al processament d’envasos amb geometries simples, complexes, envasos lleugers, inestables o fràgils.

Amb aportació d’unes simples dades bàsiques per part dels nostres clients, desenvolupem la progressió per a un lliscament estable del seu envàs.

Som especialistes en el desenvolupament de l’enginyeria per a canvis de format en maquinària d’envasat rotativa.

Estudiem la geometria, centre de gravetat i complexitat del seu envàs, a més dels líquids a envasar, ja que depenent de la part de la línia que necessiti modificar, aquests poden variar la geometria i volum de l’ampolla. Oferirem materials que li aportin major rendibilitat a la seva aplicació.

Disposem de tecnologia avançada per al croquitzat de la seva bancada i components, obtenint precisió i solucionant possibles problemes produïts pel manteniment.

Aportem assessorament tècnic per incrementar la vida útil dels seus components plàstics, i reduir costos de manteniments. Podemos aconseguir l’augment de productivitat gràcies a millores en disseny i materials.

Lliurem les Senfins i Voltejadors, a més d’estels i guies, amb les parts metàl·liques necessàries per a l’engegada. Eixos, rodaments, etc… en acers inoxidables. Ho lliurem totalment pre-muntat per a una instal·lació ràpida.

SenfinsSinfines

De pas constant

Pas Variable

Amb gir determinat per programar parada

Voltejat en vertical de la seva ampolla. Girs de 45º o 90º per mediació de sense fi doble

De doble hèlix

Per separar línies

Voltejadors

Gir a 90º

Gir a 180º

Per a llaunes circulars i ovalades

Per a vidre circular o ovalat

Due to the fact that the design of containers is increasingly complex, we provide the possibility of developing special projects.
We can turn a container both on its vertical and horizontal axis.