Godets. Camises Puck

Plàstics antiestàtics. Godets i Puck

Els plàstics antiestàtics són, principalment, els materials utilitzats per a la fabricació de gespa o camises de pellets (cas). Són materials carregats de grafit. Gràcies a aquestes càrregues de grafit, els plàstics antiestàtics passen dels aïllants elèctrics a conductors elèctrics.

Aquests tipus d’aplicació produeixen principalment fricció a través del contacte, que produeix una càrrega elèctrica que genera un corrent. Per això són materials adequats per a instal·lacions amb entorns hidroalcoholics on es produeix una deflagració. Són plàstics antiestàtics adequats per al compliment de la norma ATEX.

És molt important utilitzar plàstics antiestàtics en zones on es produeixen “núvols” vessats per combustible. A les zones que es denoten com zero és on hi ha un major risc d’incendi.

Fabriquem Goders per pla o simple, per a processar ampolles complexes.

Oferim materials de màxima qualitat, amb baix coeficient de fricció i desgast.