Dades tècniques

Dades tècniques i certificats

 

Dades tècniques de materials plàstics

Podem proporcionar-vos totes les dades tècniques relatives als materials plàstics necessaris per implementar el vostre projecte. Demana’ls sense compromís.

Podem proporcionar-li diferents comparacions de plàstics establerts segons proves estandarditzades. Truqui’ns per dur a terme els seus projectes. El nostre valor afegit: assessorament tècnic. Els nostres serveis estan a la seva disposició. Us proporcionarem l’assistència i tota la informació que necessiteu.

Certificats de plàstics

Li donem els certificats necessaris si els pregunta quan es fa l’oferta. Certs certificats poden representar un cost a causa de les proves que s’han de dur a terme durant el procés d’emmotllament dels productes semielaborats.

Certificats:

  • Material
  • Dimensions
  • FDA
  • Migració
  • Materials detectables
  • Certificat d’acceptació 3.1 establert segons EN 10204, que defineix el tipus de prova
  • Protecció contra incendis segons DIN EN 45545-2:2003
  • Consulteu-nos per a qualsevol altre tipus de certificat

Datos técnicos materiales plásticos

Exemple d’un certificat de material fisiològicament inert segons la FDA

Certificat de material

Peces sobre pla nº

Referència               Denominació + material

N° DE COMANDA                                             Nº ALBARÀ

Comanda client                                                           ALBARÀ MECY

Certifiquem que el material subministrat amb albarà a dalt

Indicat per emplenar la seva comanda correspon a MATERIAL reunint les característiques tècniques pròpies del mateix i sent compatible per estar en contacte amb aliments, aprovats per:

  • EU:Compatibilitat amb els aliments d’acord amb els reglaments CE Nº 1935/2004 UE Nº 10/2011, amb els assajos de migració i ce nº 2023/2006.
  • FDA: Compatibilitat amb els aliments d’acord amb el “American FDA code of Federal regulations”

I per deixar-ne constància als efectes oportuns i a petició de l’interessat.