Aïllants i poliuretans

Aïllants

Oferim la mecanització en plàstics reforçats com resines fenòliques (Bakelite i Celotex) i fibra de vidre d’alta densitat, compost d’epoxi, amb excel·lents propietats tèrmiques, dielèctriques i químiques.

Les resines fenòliques s’utilitzen en la indústria per a infinitat d’aplicacions. Segons el material base: paper laminat, fibra de vidre o cotó, tenen diferents aplicacions.

Les aplicacions de resines fenòliques amb base de paper laminat s’utilitzen per a la fabricació d’aïlladors electrònics (suports de contacte). Les resines fenòliques amb base de vidre s’utilitzen per al rodatge d’alta velocitat. I les resines fenòliques amb base de cotó pressionat s’utilitzen per a la fabricació de poleas, ruptil

S’utilitzen amb freqüència en l’automoció, elevació, construcció, química, electrodomèstics, electrònica i altres indústries.

Disposem de maquinària especial per a l’extracció de pols, que es genera durant el procés d’arrencada d’encenalls. A causa de la seva duresa, fem servir eines especials.

Els materials són contaminants durant el procés de producció, a causa de la pols que generen. Per això, apliquem una atenció especial durant el seu maneig.

.

Poliuretans

Oferim emmotllament i mecanitzat de poliuretans, que en duresa que oscil·len entre 60ºSh A i 95ºSh A.

Els colors comuns són grocs i taronja.

Volcanitzem a partir de llandes o eixos metàl·lics, proporcionats pels nostres clients.